ANALIZA SYTUACJI PRACOWNIKÓW W WIEKU EMERYTALNYM I PRZEDEMERYTALNYM W PRZEDSIĘBIORSTWACH W OPARCIU O
KLASYFIKACJĘ ICF


Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

Idea projektu

Wypracowanie wystandaryzowanej procedury wielowymiarowej oceny funkcjonowania pracownika na stanowisku pracy, uwzględniającej szereg zmiennych psychospołecznych i środowiskowych

Wypracowanie narzędzia informatycznego obsługującego rozwiązanie i umożliwiającego jego szerokie zastosowanie

Prosty i intuicyjnie odbierany rezultat badania, grupujący uzyskane w jego trakcie wyniki w trzy kategorie, odpowiadające światłom sygnalizacji drogowej

Konkurs POWR.04.03.00 IP.07-00-002/20

Rozwiązanie

Model wsparcia dla pracodawcy:

 • Metodyka oceny stanu funkcjonowania w oparciu o klasyfikację ICF

 • Przegląd wymagań stanowiskowych w zakresie wymagań sensorycznych, psychospołecznych, fizycznych i funkcjonalnych

 • Procedura wykorzystania danych do planowania i wspierania aktywności zawodowej starszych pracowników


Model wsparcia dla pracownika:

 • Narzędzia do badania

 • Program i metodyka wsparcia coachingowo-rozwojowego


Zalety rozwiązania

 • Ugruntowane postępowanie, oparte o międzynarodowe standardy;

 • Koncentracja na realnych danych dotyczących faktycznego funkcjonowania w rzeczywistych warunkach stanowiskowych (a nie na jednostkach chorobowych);

 • Dostosowanie do warunków funkcjonowania dużych przedsiębiorstw

 • Uwzględnienie zmiennych indywidualnych i środowiskowych w ocenie

 • Zintegrowanie rozwiązania z elementami praktycznymi, w procesie wspierania dalszego rozwoju zawodowego (coaching)

Jak działa Sygnalizator PLUS?

zakres obowiązków uniemożliwia dalsze wykonywanie obecnych zadań - konieczna jest zmiana stanowiska pracy bądź przekwalifikowanie zawodowe pracownika
niezbędne jest wdrożenie modyfikacji - w zakresie poprawy sprawności osoby bądź w zakresie obowiązków wykonywanych na danym stanowisku
osoba, która pracuje na danym stanowisku może dalej wykonywać swoje obowiązki pracownicze

Klasyfikacja ICF

ICF jest wielozadaniową klasyfikacją opracowaną na użytek wielu dyscyplin i różnych sektorów. Jej szczególne cele można w skrócie przedstawić następująco:

Stworzenie naukowych podstaw dla zrozumienia i badania kwestii zdrowia i związanych z nim stanów, wyników i wyznaczników;

Ustalenie wspólnego języka stosowanego do opisu zdrowia i stanów związanych ze zdrowiem, w celu usprawnienia porozumiewania się różnych użytkowników, jak np. pracowników służby zdrowia, pracowników naukowych, decydentów i społeczeństwa, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

Umożliwienie porównywania danych z różnych krajów, z wielu dziedzin opieki zdrowotnej, usług i okresów czasu;

Stworzenie usystematyzowanego schematu kodowania dla systemów informatycznych w dziedzinie zdrowia.

Realizatorzy projektu


Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do współpracy przy testowaniu i wdrażaniu modelu pozwalającego na planowanie i wspieranie aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w ramach projektu „Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o Klasyfikację ICF” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wydłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw poprzez opracowanie i wdrożenie modelu Sygnalizator Plus.

Projekt skierowany jest tylko do dużych przedsiębiorstw.

Współpraca dla Przedsiębiorstw jest bezpłatna!

Korzyści dla pracodawcy:

 • Kształtowanie wizerunku pracodawcy dbającego o pracowników w każdym wieku

 • Zwiększenie potencjału pracowników

 • Certyfikat udziału w projekcie wspierającym pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym

 • Wyniki ogólnej oceny funkcjonowania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi wsparcia pracowników

 • Certyfikat udziału w projekcie dla przedstawicieli działu HR (pod kątem planowania i wspierania aktywności zawodowej osób starszych)

 • Dostęp do platformy Internetowej Sygnalizator Plus umożliwiającej ocenę funkcjonowania pracowników starszych po zakończeniu projektu oraz zawierającej materiały edukacyjne i informacyjne

Korzyści dla pracownika:

 • Zwiększenie wiedzy o sobie (ocena funkcjonowania pracownika w oparciu badania CIOP-PIB)

 • Karta indywidualnych rekomendacji dotyczących m.in. utrzymania kondycji psychofizycznej, sprawności fizycznej i potencjału osobistego

 • Certyfikat udziału we wsparciu psychospołecznym nastawionym na budowanie poczucia własnej wartości oraz sposoby radzenia sobie ze zmieniającą się z wiekiem sprawnością

Badania oraz wsparcie trenerów personalnych w przedsiębiorstwach planowane jest w okresie od marca do maja/czerwca 2023 r.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest do wyczerpania miejsc. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie sygnalizator.org

Kontakt w sprawie współpracy oraz informacje szczegółowe:

dr inż. Joanna Kamińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16, Warszawa

e-mail: jozab@ciop.pl, tel: 22 623 32 72

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja uczestników projektu realizowana jest w sposób ciągły, do zrekrutowania przewidzianej liczby przedsiębiorstw ORAZ uczestników (odbiorców). Kolejne rundy rekrutacji uruchamiane zostają w sytuacji, gdy nie uda się zrekrutować przewidzianej liczby użytkowników i odbiorców fazy testowania.

1 tura: zbieranie zgłoszeń do 6.02.2023 r., spodziewane ogłoszenie wyników do 20.02.2023 r.

2 tura: zbieranie zgłoszeń do 8.05.2023 r., spodziewane ogłoszenie wyników do 22.05.2023 r.

3 tura: zbieranie zgłoszeń do 7.07.2023 r., spodziewane ogłoszenie wyników do 21.07.2023 r.

4 tura: zbieranie zgłoszeń do 31.08.2023 r., spodziewane ogłoszenie wyników do 14.09.2023 r.

UWAGA: Zbieranie zgłoszeń do 4 tury rekrutacji zostało wydłużone do dnia 14.09.2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po posiedzeniu komisji.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

Wyniki

I tura wyniki rekrutacji

II tura wyniki rekrutacji

III tura wyniki rekrutacji


Top